Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A

Om strukturerat omhändertagande

Under de senaste tjugo åren har inläggning på sjukhus till följd av förmaksflimmer ökat med över 60 procent.1 Konsekvenserna för vården är kostsamma: 6,6 miljarder kronor varje år.2 Men sjukhusvistelser är inte bara negativa för patienten och dyra för samhället, dessutom finns det för förmaksflimmerpatienter ett klart samband mellan sjukhusvård och senare mortalitet.3,4

Ett led i att lösa problemet är ett strukturerat och riktlinjebaserat omhändertagande av patienten. På så sätt förbättras förutsättningarna för att fler patienter handläggs enligt aktuella evidensbaserade rekommendationer så att utredning, behandling och uppföljning blir så bra som möjligt.5 Det skulle kunna innebära såväl reducerad mortalitet som minskat antal stroke och fler lediga sängar på sjukhusen.6 Minskade kostnader för samhället och ökad livskvalitet för patienterna är andra positiva effekter av förändrade handläggningsprinciper.

Fördelar med ett strukturerat omhändertagande

Det är välkänt att följsamhet till evidensbaserade riktlinjer förbättrar prognosen vid ett flertal tillstånd, t ex hjärtsvikt, diabetes och förmaksflimmer. Samtidigt visar undersökningar att det i praktiken är svårt att strukturera handläggningen för att säkerställa att de evidensbaserade rekommendationerna för omhändertagande genomförs i så hög utsträckning som möjligt. Detta har lett till förändrade arbetssätt, t ex i form av sjuksköterskebaserade mottagningar för patienter med hjärtsvikt och diabetes.

Ett strukturerat och riktlinjebaserat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer har flera fördelar för såväl patienter och vården som för samhället.

Referenser
1. Naccarelli, GV. et al. American Journal of Cardiology. Vol. 104, 2009,pp. 1534–39
2. Ericson, L. et al. Eur J Health Econ. 2011 Oct;12(5):479–87. Epub 2010 Jul 1
3. Wyse DG. et al. Heart Rhythm. 2004 Nov;1(5):531–7
4. Friberg L . e t a l. Europace (2011) 13(5):626–633. doi:10.1093/europace/eur001
5. Hendriks J et al. Neth Heart J. 2010 October; 18(10):471–477
6. Nieuwlaat R et al. Am Heart J. 2007 Jun;153(6):1006–12

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!