Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A
Toujeo

Vidta åtgärder

Malmö-modellen

Enligt Tord Juhlin, överläkare vid Skånes universitetssjukhus gjorde kardiologiska kliniken på Skånes universitetssjukhus en helomvändning när ett strukturerat omhändertagande infördes. När kliniken sågs över 2004 var förmaksflimmer ett ouppmärksammat område med snåriga rutiner och långa vårdköer.

”I Malmö prioriterades dessa patienter lågt och de hamnade ofta hos oerfarna läkare”, säger Tord Juhlin. ”De sattes ofta upp för elkonvertering flera gånger om och snurrade runt i systemet längre än nödvändigt.”

Fyrstegs-modell

Tord Juhlin och hans kollegor införde därför ett strukturerat omhändertagande av dessa patienter som resulterade i Malmö-modellen som den nu kallas. Modellen består av fyra moment. Det första är remisshantering som följs av ett läkarbesök inom en månad från remissen. Under besöket görs en noggrann bedömning av vilken behandling som är lämplig. Behandlingen utförs och förloppet avslutas med ett besök hos sköterska inom tre månader från behandlingen. Det centrala i metoden är ett smidigt flöde som ska förhindra att patienter fastnar i systemet och bollas runt mellan olika utvärderingar. Information och utbildning av patienten spelar också en viktig roll.

Sparar ca 200 läkarbesök per år

”Innan det första besöket skickar vi en broschyr till patienten med information om sjukdomen”, säger Tord Juhlin. ”Om patienten är välinformerad så vinner vi tid i samband med besöket och det ger diskussionen en högre nivå än den skulle haft annars.”

Enligt beräkningar på den arbetstid som läggs på Malmö-modellen uppskattar Tord Juhlin att det nuvarande flödet sparar cirka 200 läkarbesök per år på sjukhuset.

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!