Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A
Toujeo

Vidta åtgärder

Maastricht University Medical Centre

En studie genomförd av Jeroen M. Hendriks vid Maastricht University Medical Centre i Holland, har visat att ett strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienter leder till färre behandlingskomplikationer samt även till färre stroke och dödsfall. Programmet infördes först på en klinik för förmaksflimmer vid Maastricht University Medical Centre och håller nu på att sprida sig till andra sjukhus i Holland.

Förbättrad information och ansvarsfördelning

Tyngdpunkten i klinikens omhändertagande är ett noga överlagt val av behandling baserat på varje individs behov, information om sjukdomen till patienten samt en delegering av ansvaret från läkare till specialutbildade sjuksköterskor.

På frågan om vad som gör klinikens metod mer effektiv än den gängse behandlingen av förmaksflimmer svarar Jeroen M Hendriks:

”Jag tror att det är det integrerade tillvägagångssättet med sköterskor och läkare, samt att vi följer riktlinjerna för vård av förmaksflimmer i större utsträckning. Innan en pilot startar flygplanet ska denna gå igenom en checklista för att se att allt är i sin ordning. Liknande checklistor kan användas inom sjukvården för att säkerställa att ingenting glöms bort och för att öka patientsäkerheten.”

Beställ studie

Beställ studien Nurse-led care vs. usual care for patients with atrial fibrillation: results of a randomized trial of integrated chronic care vs. routine clinical care in ambulatory patients with atrial fibrillation här »

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!