Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A
Toujeo

Vidta åtgärder

 

 

Flimmermottagningar med strukturerat omhändertagande

Sedan några år tillbaka har det på några ställen i Sverige startats upp specialiserade flimmermottagningar som har ett strukturerat omhändertagande av patienter med förmaksflimmer, bland annat vid Skånes Universitetssjukhus i Malmö.

Malmö-modellen

Läs bkgrunden och sammanfattning av verksamheten här »

Maastricht University Medical Centre

Internationella erfarenheter är även de mycket positiva och resultat från strukturerat flimmeromhändertagande vid Maastricht University Medical Centre fick mycket stor uppmärksamhet när de presenterades vid ACC i april 2011.

Läs om Maastricht University Medical Centre här »

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!