Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A

Dokumentation om strukturerat omhändertagande

Presentationsdokument från Strukturerat omhändertagandemötet 24 november 2017

Demens av Leif Friberg »

Flimmerskola av Landskrona lasarett »

Förmaksflimmer - Vinster med ett riktlinjebaserat, strukturerat omhändertagande av Tord Juhlin »

Hur hårt kan man träna? av Mats Börjesson »

Flimmersköterskemottagningen av Hjärtkliniken Danderyds Sjukhus »

Strukturerad flimmermottagning av Sahlgrenska Universitetssjukhuset »

Artiklar att beställa


Atrial fibrillation: The cost of illness in Sweden

Lisa Ericson, Lennart Bergfeldt and Ingela Björholt. Eur J Health Econ (2011) 12:479–487 DOI 10.1007/s10198-010-0261-3

Studien uppskattar de årliga kostnaderna för förmaksflimmer i Sverige genom att använda populationsbaserade data.

Artikel går att beställa


Nurse-led care vs. usual care for patients with atrial fibrillation: Results of a randomized trial of integrated chronic care vs. routine clinical care in ambulatory patients with atrial fibrillation

Hendriks J et al. Neth Heart J. 2010 October; 18(10):471–477

Jeroen M. Hendriks har i sin studie visat att ett strukturerat omhändertagande av förmaksflimmerpatienten leder till ökad följsamhet till evidensbaserade behandlingsriktlinjer men också till färre allvarliga komplikationer som stroke och dödsfall.

Artikel går att beställa


Cardiovascular hospitalization as a surrogate endpoint for mortality in studies of atrial fibrillation: Report from the Stockholm Cohort Study of Atrial Fibrillation

Friberg L . e t a l. Europace (2011) 13(5):626–633. doi:10.1093/europace/eur001

Kardiovaskulär sjukhusvård är en markör för ökad mortalitet hos patienter med förmaksflimmer och kan med fördel användas som ett surrogatmått i studier om förmaksflimmer.

Artikel går att beställa


Clinical management of atrial fibrillation: Early interventions, observation, and structured follow-up reduce hospitalizations

Alberto Conti MD, Erica Canuti MD, Yuri Mariannini MD, Gabriele Viviani MD, Claudio Poggioni MD, Vanessa Boni MD, Riccardo Pini MD, Simone Vanni MD, Luigi Padeletti MD, Gian Franco Gensini MD

Genom bland annat tidig farmakologisk intervention och en öppenvårdsmottagning för elektiv behandling minskades signifikant antalet sjukhusvårdtillfällen på grund av förmaksflimmer.

Artikel går att beställa

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Beställ artiklarna

På beställningssidan måste du ange artikelns titel i ett meddelandefält, ett tips är att kopiera artiklens titeln ovan och klistra in det i meddelandefältet i formuläret på beställningssidan.

Beställ artiklarna här »

Flimmerrapporten 2018 - Att leva med förmaksflimmer

Läs Flimmerrapporten 2018 av Riksförbundet HjärtLung med stöd av Sanofi »

Endast för vårdpersonaler!