Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A

 

 

Hur många drabbas av förmaksflimmer?

Minst 180 000 svenskar lider av förmaksflimmer och siffran väntas öka i takt med en åldrande befolkning. Man räknar med att var fjärde person över 40 kommer att drabbas av förmaksflimmer under sin livstid.

Förmaksflimmer förekommer hos över sju miljoner människor världen över. Antalet patienter som lider av sjukdomen väntas komma att fördubblas de närmaste 20 åren. Hos personer över 80 år uppskattar man att cirka tio procent har förmaksflimmer. Ungefär 60 procent av dem som drabbas av förmaksflimmer är män.

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!