Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A
Toujeo

Vidta åtgärder

Olika typer av förmaksflimmer

Förmaksflimmer kan uppträda i attacker (paroxysmalt och persisterande förmaksflimmer) eller pågå hela tiden (permanent förmaksflimmer).

Paroxysmalt förmaksflimmer

Flimret kommer i omgångar som kan vara allt från några minuter till flera dagar. Typiskt för denna typ av förmaksflimmer är att det går över av sig själv, vanligen inom något eller några dygn eller som mest inom en vecka.

Persisterande förmaksflimmer

När förmaksflimret varar längre än 7 dagar talar man om persisterande förmaksflimmer. Nu krävs läkemedelsbehandling eller elkonvertering för att återställa sinusrytm.

Permanent förmaksflimmer

Vid permanent (kroniskt) förmaksflimmer kan hjärtat inte längre återgå till sinusrytm, trots försök med läkemedel och/eller elkonvertering,  eller också har beslut om att avbryta aktiv antiarytmisk behandling fattats.

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!