Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A
Toujeo

Du är inte ensam

Komplikationer till förmaksflimmer

Ungefär 1,4 miljoner människor vårdas oplanerat varje år på sjukhus i Sverige på grund av akuta sjukdomssymtom. Av dessa patienter har närmare var tionde person förmaksflimmer. Vården av patienter med förmaksflimmer beräknas kosta den svenska sjukvården minst 6,6 miljarder kronor varje år.1

Förmaksflimmer är också en sjukdom med hög återfallsrisk. Den blir ofta värre med åren, vilket gör att vården kommer att bli allt mer kostsam i takt med att vi lever längre. Under de senaste tjugo åren har inläggning på sjukhus till följd av förmaksflimmer ökat med mer än 60 procent.

Många och långa sjukhusvistelser

De flesta slutenvårdstillfällen som drabbar patienter med förmaksflimmer har ofta inget samband med elkonvertering.2 I ATHENA-studien så var 50 % av de förmaksflimmerrelaterade slutenvårdstillfällena längre än fyra vårddygn och 25 % längre än åtta vårddygn.3

Det finns ett starkt samband mellan de patienter som sjukvårdas flera gånger på grund av kardiovaskulära orsaker och mortalitet. Patienter som återinläggs inom 3, 6 och 12 månader har högre mortalitet än de som inte återinläggs.4

Resultaten från ATHENA-studien visar att prevention av upprepade sjukhusinläggningar kan vara viktigare för både patient och läkare än bibehållande av sinusrytmen i sig.5

Läs en sammanfattning av ATHENA-studien här »

Referenser
1. Ericson, L. et al. Eur J Health Eco. Epub 1 juli 2010
2. Reynolds M et al. Am Heart J. 2010;160:752-758
3. Torp-Pederson C et al. Europace. 2011;13:1118-1126
4. Friberg L, Rosenqvist M. Europace. 2011;13:626-633
5. The Task Force for the Management of Atrial Fibrillation of the European Society of Cardiology (ESC). Eur Heart J. 2010;31:2369-2429

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!