Informationen är ämnad för vårdpersonal i Sverige.
Sanofi logo
A A A

 

 

Fakta om förmaksflimmer

Förmaksflimmer är den vanligaste formen av ihållande rytmrubbning i hjärtat hos vuxna. Sjukdomen drabbar årligen tusentals svenskar med stora sociala och ekonomiska konsekvenser.

Orsakerna till förmaksflimmer är ännu inte helt kända, men det finns ett starkt samband mellan förmaksflimmer och annan hjärt-kärlsjukdom. Många som drabbas lider redan av till exempel högt blodtryck, kärlkramp, hjärtförstoring eller hjärtsvikt. Det finns även andra sjukdomstillstånd som ökar risken för att utveckla förmaksflimmer, t.ex. hypertoni, fetma, diabetes och hypertyreos för att nämna några exempel. Förmaksflimmer kan också utlösas av hög alkoholkonsumtion.

En folksjukdom med allvarliga konsekvenser

ESC (European Society of Cardiology) har i sina riktlinjer från 2016 lyft fram viktiga konsekvenser av förmaksflimmer som behandlingen bör inriktas på att förebygga:

  • Död
  • Stroke
  • Sjukhusinläggning
  • Nedsatt livskvalitet och fysisk aktivitet
  • Nedsatt vänster kammarfunktion

Beställ riktlinjer

Beställ de uppdaterade riktlinjerna 2016 från ESC här »

Sanofi
Lindhagensgatan 120
Box 30052
104 25 Stockholm
Sverige
08-634 50 00

Kontakta oss via formulär »

Endast för vårdpersonaler!